Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Helseklinikk

Test av fysisk yteevne VO2Max

Test av fysisk yteevne VO2Max

Vi i Bedico HMS har mange kunder som er yrkesdykkere, samt kunder hvor det å ha en fysisk yteevne er en del av arbeidet.
Hos oss i Bedico HMS kan du få gjennomført godkjent test av fysisk yteevne med tilhørende dokumentasjon. Dykkere må ha tilstrekkelig fysisk yteevne for å ivareta egen og andres sikkerhet både i den normale arbeidssituasjonen og i en krisesituasjon. Sammen med økende alder og overvekt så er dårlig fysisk yteevne assosiert med økt risiko for trykkfallsyke. Dykkere som er fysisk aktive (trener regelmessig) har de beste forutsetningene for å ivareta ytelseskravene.
Yrkesdykkere må for eksempel fremstille seg årlig for helseundersøkelse hos autorisert lege. Undersøkelsesomfang og helsekrav er angitt i Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, IS-1879. Veilederens helsekrav gjelder både for in- og off-shore dykkere. Det er krav om at dykkeren skal demonstrere tilfredsstillende fysisk yteevne.

Om du ikke er dykker eller har krav i forhold til arbeidet, men likevel ønsker å gjøre testen er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Test av fysisk yteevne VO2Max

Test av fysisk yteevne VO2Max

Test av fysisk yteevne VO2Max

Gjennomføring

Utføres av fysioterapeut i Bedico sitt testrom.
Gjennomføres på sykkel eller på tredemølle.
Varighet 15-20 minutter
Alt registreres på data for utskrift.

Etter testen fås tilbakemelding fra fysioterapeuten med vekt på motivasjon.
Alle som tar testen får utskrift av funnene.
Resultatene lagres i vårt journalsystem

Testen gjennomføres i våre lokaler ved Nardovegen 4.