Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Lederstøtte

Lederstøtte

Vi i Bedico har mange års erfaring og kompetanse knyttet til lederstøtte på mange ulike nivåer og hos mange ulike organisasjoner.

Vi har erfarne rådgivere som er sertifiserte innen bruk av anerkjente verktøy for lederstøtte. Fokus med vår lederstøtte er å gi økt bevissthet rundt styrker og muligheter, samt at ledere opplever større mestring gjennom veiledningsprogrammene.

Noen av våre programmer har bakgrunn i prinsipper om at meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Bedico gjennomfører prosesser med ulike team av både ledere og ansatte med fokus på å benytte ressursene av teammedlemmene på best mulig måte. Bedico benytter verktøy i veiledning av arbeidstakere og ledere med fokus på å øke bevissthet rundt egne styrker og muligheter.

I andre tilfeller veileder vi ledere i ulike vanskelige saker hvor ledere kan være usikker på om «hva som er godt nok». Dette kan både være innenfor psykososiale problemstillinger, gjennomføre medarbeidersamtaler eller organisatoriske utvikling.

Lederstøtte

Lederstøtte

Lederstøtte

Lederstøtte