Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Medarbeider-undersøkelser

Medarbeiderundersøkelser

Bedico HMS benytter system for medarbeiderundersøkelse som er integrert i vårt kunde og journalsystem. Dette tilsier at vi vil ivareta alle hensyn til taushetsplikt og anonymitet ved gjennomføring av undersøkelser og lagring av materiale.

Vi benytter systemet AMUS til medarbeiderundersøkelser. Systemet kartlegger på en enkel måte psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold i organisasjonen. Metodikken gir bedriften målrettet informasjon om hvor fokus på arbeidsmiljøet i tiden fremover bør ligge og bidrar til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet knyttet til faktorene personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Benchmarking

Resultatene sammenlignes med resultater fra flere hundre norske bedrifter der mer enn 25.000 medarbeidere og ledere har respondert. I tillegg kan virksomheten sammenlikne egne resultater fra egne undersøkelser, generert i rapport ulike år for å se trender, endringer og forbedringer.

AMUS bygger på forskningsbaserte undersøkelser og modeller. Skjemaet baserer seg blant annet på den nordiske standarden QPS-Nordic som i dag anbefales av Statens arbeidsmiljøinstitutt. AMUS® består av tre standardiserte undersøkelser som kan gjennomføres hver for seg eller samlet:

  • Ledelse og psykososialt arbeidsmiljø
    • Kartlegger psykososiale og sosiale arbeidsmiljøfaktorer. Begrepet psykososialt arbeidsmiljø brytes ned i temaene: personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og organisasjonskultur
  • Fysisk, kjemisk arbeidsmiljø, inneklima og arbeidshelse
    • Kartlegger fysisk, kjemisk arbeidsmiljø og ergonomi.
  • Inneklima (Ørebro-modellen)
    • Basert på Örebro-modellen (MM 040 NA). Kartlegger hvordan de ansatte opplever inneklimaet på arbeidsplassen og om de har noen plager. Resultatene blir sammenlignet med referansemateriale, hvor referansegruppe er bygg uten kjente klimaproblem «friske bygg».

Vi er også vant til å tilpasse medarbeiderundersøkelsene i forhold til eventuelle interne spørsmål dere som kunde ønsker skal integreres i undersøkelsen.