Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet

«Hvordan skape og utvikle et miljø gjennom psykologisk trygghet».

Psykologisk trygghet er en fundamental grunnstein i det å utvikle velfungerende team. Psykologisk trygghet er også avgjørende for å skape en god HMS kultur mellom ledere og ansatte.

For å fungere og prestere bra, er det å bygge tillit mellom menneskene en av de viktigste faktorene.
Psykologisk trygghet som begrep, handler om å bygge en kultur og et ytringsklima som gjør at medarbeidere opplever at de fritt kan utrykke seg.

For å skape psykologisk trygghet må man tilrettelegge for et klima i virksomheten som gjør ledere og medarbeidere komfortable med å lufte idéer og meninger.

Psykologisk trygghet handler altså om at enhver virksomhet bør bygge en kultur og et ytringsklima som gjør at virksomhetens medarbeidere opplever at de fritt kan utrykke seg.

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet

Med andre ord at virksomhetens medarbeidere ikke er redd å «bli utsatt for ulike represalier» dersom de ytrer sine tanker, idéer, stiller spørsmål til vurderinger som er gjort av ledelsen.

Gjennom mange år som HMS rådgivere og ledere har vi for eksempel erfart at psykologisk trygghet ikke nødvendigvis oppleves i virksomhetene, eller at dette ikke er noe de fleste har vektlagt for å lykkes i HMS arbeidet.

Ofte kan vi høre at ledere legger til rette for at ansatte skal kunne medvirke, men at ansatte ikke nødvendigvis opplever dette. Noen ganger ser vi at arbeidsmiljøavvik underrapporteres, eller at man ikke tør å si fra når feil gjøres. Andre ganger får vi høre at flere ikke sier det de mener på møter av frykt for hva som skjer når de tar opp ulike saker.

Vi i Bedico HMS har ulike verktøy og gjennomfører veiledning av ledere og team knyttet til Psykologisk trygghet.

Du får tilgang på programmer for utvikling av ledelsesutøvelse og dette relateres praktisk opp mot å lykkes i HMS arbeidet. Målet er å skape psykologisk trygghet og åpenhet.

Verktøy du får i veiledningen gjør også at du kan måle faktorer knyttet til psykologisk trygghet i team, mellom ledere og ansatte eller mellom ledergrupper.

Ta kontakt for å høre mer om programmet.