Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Sjømanns-attest

Sjømanns-attest

Alle Nordmenn som arbeider på skip, må kunne fremvise en sjømannsattest før de går om bord. Dette er en legeerklæring som sier at du har god nok helse til å utføre jobben din til sjøs og at du ikke er en trussel for sikkerheten om bord. Sjømannsattesten er gyldig i 2 år.

Bedico HMS har autoriserte sjømannsleger som har myndighet til å utstede sjømannsattest.

SJØMANNS-ATTEST

SJØMANNS-ATTEST

SJØMANNS-ATTEST

SJØMANNS-ATTEST