Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Kurs

HMS kurs 40 timer

Vi i Bedico HMS har lang erfaring som kursholdere innen HMS kurs for ledere og verneombud.

UKE: – 35 og 45

DATOER: 26. sep. til 30. sep. 4. nov. til 8. nov.

SPRÅK: norsk

HMS Grunnkurs

Vi har et særlig fokus på bruk av praktiske eksempler gjennom bilder, video og ulike caser. Dette for at deltakerne skal oppleve å være aktivt med i kursene, og sitte igjen med relevant kunnskap i etterkant. Kurset retter seg mot verneombud, ledere og HMS-personell, samt andre som er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset (AMU medlemmer) Kurset passer også godt som HMS opplæring for ledere og andre som ønsker en utfyllende HMS-opplæring.

Målsetning

Det er et fokus i arbeidsmiljøopplæringen at deltakerne blir bevisst hvilke krav og forventninger som stilles både til egen og andres roller i HMS arbeidet. Opplæringen tydeliggjør blant annet verneombud, ledere HMS personell og andre sine roller. Kunnskaper om lover og annet regelverk for HMS-arbeid gjennomgås med en praktisk og pedagogisk tilnærming. Hvordan HMS-arbeidet er organisert, og ulike krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø gjennomgås med relevante eksempler fra bransjen/bedriften. Ulike sider ved arbeidsmiljøet og hvilke metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide med HMS er et viktig fokus på kurset. Ulike praktiske øvelser samt oppgaveløsning gjør at deltakerne skal oppleve en høyere grad av deltakelse og dermed utvikle sine ferdigheter ytterligere

Opplæringen kan også gjennomføres som skreddersydde internkurs om ønskelig. Dette betyr at ved innføring i regelverk og HMS-forhold, så vil «bedriften» sine rutiner og retningslinjer benyttes for gjenkjennelse og direkte bedrifts relevans for arbeidstakerne Overordnet gjennomgås følgende tema:

  • Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
  • Samarbeid, trivsel og ledelse
  • Kartlegging av egen arbeidsplass
  • Fysisk- og kjemisk helsefare
  • HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder. Kurset legger vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver, ulike relevante caser og gruppearbeid i tillegg til forelesningene.

Meld deg på

HMS kurs 40 timer

Kurs