Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Vold og trusler

Vold og trusler

Alle arbeidsplasser må ha gode rutiner og systemer for å kunne forebygge, håndtere og følge opp hendelser med vold og trusler. Det gjelder spesielt virksomheter der dette er en kjent risiko, selv om de ikke allerede har hatt volds- eller trusselhendelser.

Vi i Bedico har mange års erfaring med bistand i virksomheter som har en særskilt risiko for vold og trusler, særlig innen helsevesen, skoler, forvaltning og nattarbeid.

Vi har utarbeidet gode verktøy som benyttes i dette arbeidet.

VOLD OG TRUSLER

VOLD OG TRUSLER

VOLD OG TRUSLER

VOLD OG TRUSLER

Hva vi kan bistå med

  • Forebygging gjennom kartlegging og risikovurdering
  • Utarbeidelse av rutiner
  • Planverk for oppfølging ved hendelser
  • Opplæring og veiledning
  • Ivaretakelse og psykisk førstehjelp
  • Profesjonell oppfølging

Vi i Bedico er vant til å bistå både enkelt individer og grupper av ansatte ved slike hendelser.