Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Hvordan vi jobber med kundene våre

Gjennom 12 års erfaring som godkjent bedriftshelsetjeneste har vi skreddersydd og tilpasset våre tilbud for å dekke behovet og kravene til både små og større virksomheter og innen alle bransjer.

Vi er opptatt av at avtale med oss skal være noe mer enn det lovpålagte.

I møte med oss skal du oppleve; Service, tillitt og profesjonalitet, som er våre kjerneverdier.

Vi har et fokus på å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder og er stolte av at de aller fleste som inngikk avtale med oss for 12 år siden, fortsatt er våre kunder.

Flere av våre kunder har prosjekter eller avdelinger på ulike steder, og vi er vant til å hjelpe de der de er. Vi sørger for at oppfølging er tett på uavhengig av hvor dere befinner dere. Vi har også et apparat som samarbeider med oss for hurtig fysisk bistand.

Avtalemodellene:

Vi har enkle skreddersydde tilbud som dekker lovpålagt tilknytning til godkjent BHT.

  • Avtalen sikrer at vi utarbeider den dokumentasjon som lover og forskrifter krever av dere som bedrift hvert år. Dette gjør vi blant annet ved årlig samarbeidsmøte.
  • Hjelp og bistand til HMS arbeid, helseoppfølging etc. i tillegg, kan enkelt bestilles etter prisliste.

Oversikt, budsjett og kontroll over alle aktiviteter:

Avtale med oss er enkel og oversiktlig. Vi lager budsjett knyttet til alle planlagte aktiviteter om dette er ønskelig. I tillegg får dere tilgang på egen kundeportal hvor dere ser alle aktiviteter. Det er dermed lett for dere som kunde å holde oversikt og kontroll på aktiviteter og kostnader.

Hvordan vi kan bistå:

Vi kan komme
til dere fysisk

Vi kan bistå
digitalt

Dere kan komme
til oss

Hurtig respons og profesjonell oppfølging:

Når du tar kontakt med oss, vil du oppleve å få hurtig svar. Du kan enten ringe vårt hoved nummer, eller en av våre rådgivere direkte. Dette gjelder både om du ønsker å bli kunde av oss, eller har spørsmål om bistand.

Greit å vite:

Hva er bedriftshelsetjeneste?

Vi i bedriftshelsetjenesten arbeider sammen med virksomhetene for å sikre at arbeidet ikke skaper sykdom eller skader forbundet med arbeidet. Dette gjør vi blant annet gjennom å identifisere farer i arbeidsmiljøet gjennom kartlegginger.

Dersom det er faktorer i arbeidsmiljøet som er helsefarlig vil vi i bedriftshelsetjenesten bistå med gode og målrettede tiltak tilpasset deres bransje, slik at arbeidsgiver kan sette i gang med forebyggende tiltak.

Når vi i Bedico sier at vi er opptatt av at avtale med oss skal være noe mer enn det lovpålagte, omhandler dette nettopp at vårt mandat er å bidra til at virksomhetene opplever trygge arbeidsplasser uten arbeidsrelaterte helseplager, arbeidsrelatert sykefravær eller ulykker. Vi har mange eksempler på at vår bistand gjør at trivsel og motivasjon øker, samt at det blir mer lønnsomt for virksomhetene. Dette blant annet gjennom redusert sykefravær og økt effektivitet.

Se hvilke bransjer som er pålagt bedriftshelsetjeneste.