Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Yrkesvaksine

Yrkesvaksine

Vaksinasjon kan være et av flere virkemidler for å oppnå et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø slik lovverket krever. I noen sammenhenger kan også arbeidstaker utgjøre en smitterisiko for andre. Ved slike tilfeller kan vaksinasjon redusere risikoen for å spre smitte videre.

Enkelte yrker er også utsatt for eksponeringer i arbeidsmiljøet (for eksempel kloakk/avløpsarbeid) og da er formålet med vaksinene å beskytte arbeidstagere mot smitte de kan utsettes for på jobb.

Vi i Bedico bistår våre kunder både med ulike vaksiner, samt gir veiledning knyttet til bruk av riktig verneutstyr og generell hygiene. I tillegg gir vi ofte våre kunder veiledning og nødvendig informasjon om smitterisiko knyttet til ulike arbeidsoppgaver.

Yrkesvaksine

Yrkesvaksine

Yrkesvaksine

Yrkesvaksine

Det skal vurderes tilbud til yrkesvaksiner for følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell
  • Bygg og anleggsarbeidere
  • Andre yrker inn byggebransje som kan være eksponert for eksempel kloakk
  • Arbeidere innen landbruk

Vaksinasjon, flere formål:

  • Å redusere risiko for sykdom hos arbeidstakere forårsaket av biologiske faktorer de kan bli eksponert for i yrkessammenheng – direkte beskyttelse
  • Å hindre at arbeidstakere sprer smitte videre – indirekte beskyttelse.
  • Å redusere sykefravær, opprettholde beredskap og kapasitet.

Berørte arbeidstakere skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere, og arbeidsgiver skal dekke utgiftene ved vaksineringen.

i Bedico tilbyr alle typer yrkesvaksiner samt influensavaksiner for våre kunder.

Vi kommer gjerne ut til deres bedrift for effektiv kostnadsbesparende gjennomføring