Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Kurs

Emosjonelt arbeid

Å jobbe med mennesker er spennende og oppleves som meningsfullt, interessant og er årsaken til at mange velger å jobbe i relasjonelle yrker.

UKE: –

DATO: på forespørsel

SPRÅK: norsk

Emosjonelt arbeid

Hvis du gjennom arbeidet ditt møter pasienter, pårørende, elever, foresatte, kunder, gjester eller lignende så kan du nok kjenne deg igjen i at man er nødt til å håndtere andres følelser og regulere dine egne slik at de passer til den profesjonelle rollen du har. Det er dette som er emosjonelt arbeid.

Ifølge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) er det 19% av norske arbeidstakere som oppgir at de i sitt arbeid opplever høye emosjonelle krav. Dette er en arbeidsmiljøfaktor det heldigvis er blitt mer fokus på i HMS arbeidet, og som man ser kan ha en direkte påvirkning på helse og sykefravær. Over tid kan det å håndtere høye emosjonelle krav føre til økt risiko for sykefravær. Studier viser til at så mye som 40 til 50 % av sykefraværet er arbeidsrelatert, og kan blant annet være knyttet til det å stå i høye emosjonelle krav.

Vi tilbyr kurs i å håndtere denne spennende arbeidsmiljøfaktoren som passer ledere, ansatte og tillitsvalgte i yrker der man møter mennesker. Vi kan tilby 3 timers kurs eller et kurs som går over to halve dager avhengig av behov.

Meld deg på

Emosjonelt arbeid

Kurs