Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsplass-vurderinger

Arbeidsplassvurderinger

Samspillet mellom arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene er viktig fordi dette kan påvirke kroppen og helsen vår. Ved arbeidsplassvurderinger kommer vi til arbeidsplassen og gjør helhetlige kartlegginger sett opp mot helse. Hensikten er enten å forebygge fremtidige helseplager, eller bistå når arbeidstakere her plager de relaterer til arbeidet. Arbeidsplassvurderingen tar for seg flere momenter hvor særlig samspillet mellom arbeidsoppgavene og arbeidsplassens utforming er i fokus.

Arbeidsplassvurderinger gjøres også ofte ved sykdom og som en del av å bistå med tilrettelegginger for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsplassvurdering fra Bedico HMS gjøres av en av våre fysioterapeuter med solid erfaring på området. Vi gjør dette i alle bransjer for eksempel kontorplasser, verksteder, byggeplasser, industri, frisører osv.

ARBEIDSPLASSVURDERINGER

ARBEIDSPLASSVURDERINGER

ARBEIDSPLASSVURDERINGER

Fysikalsk vurdering som del av arbeidsplassvurderingen:

Våre fysioterapeuter gjør også ofte fysikalske undersøkelser av arbeidstakere med muskel, og skjelettplager. Dette som en del av arbeidsplassvurderingen. Dette er ofte viktig for å kunne se på eventuelle særskilte behov sett opp mot arbeidsoppgavene eller utformingen av arbeidsplassen. En god fysikalsk vurdering ved plager blir dermed relevant for eventuelle behov for tilrettelegging av arbeidet.