Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Helseklinikk

Influensavaksine

Influensavaksine

Risikogruppene for influensa og Covid-19 er delvis overlappende.

Det er ikke mulig å skille kliniske tegn på de to sykdommene. Det er også mulig å være smittet av begge de to sykdommene samtidig.

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus og vil ikke beskytte mot Covid-19.

Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbel-infeksjon med influensa og covid-19 og for å hindre at influensaepidemien forværrer situasjonen ytterligere.

Vi kommer gjerne til dere og setter alle typer vaksiner. Enten dette er ulike yrkesvaksiner eller influensavaksiner. Dette er både tids og kostnadseffektivt for dere som bedrift.

Det er også så klart mulig å komme til oss og vaksinere seg.

Påmeldingsskjema influensavaksine

INFLUENSAVAKSINE

INFLUENSAVAKSINE

INFLUENSAVAKSINE

INFLUENSAVAKSINE