Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Kurs

Psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er fundamentalt i det å utvikle velfungerende team.

UKE: –

DATO: på forespørsel

SPRÅK: norsk

Psykologisk trygghet

Vi i Bedico veileder ledere og Team knyttet til hvordan utvikle psykologisk trygghet og har utviklet ulike verktøy dere kan benytte i etterkant av opplæringen. Begrepet Psykologisk trygghet handler om å kunne ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du opplever negativ reaksjoner tilbake. I et Team med psykologisk trygghet vil du oppleve velvilje og takhøyde, fordi alle vil hverandre vel og vil det beste for deg.

Dette er ikke noe som kommer av seg selv men krever noe av oss. Det er et valg hver enkelt gjør, hvor vi velger å se verdien i å lykkes, at vi tør be om hjelp og lærer av feil – fremfor at vi styres av frykten for negative reaksjoner.

Hvordan skape og utvikle et miljø gjennom psykologisk trygghet?

For å fungere og prestere bra, er det å bygge tillit mellom menneskene en av de viktigste faktorene. Her hendler det om å bygge en kultur og et ytringsklima som gjør at alle opplever at de fritt kan utrykke seg.

Hvordan kan vi jobbe for å skape trygghet ved inkludering og mangfold?

Hva er viktig for å sikre at alle bidrar optimalt?

I motsatt fall:
Hva skjer når en kultur preges av frykt?

Hva vi ofte gjør og bistår med:

  1. FORELESNING
  2. EVALUERINGSOPPGAVER OG MÅLING AV TRYGGHET
  3. KARTLEGGINGER AV ULIKE OMRÅDER HVOR DET ØNSKES FORBEDRING (AVVIK, MØTER, INNSPILL OSV)
  4. VEILEDNING AV LEDERE
  5. FOKUSOMRÅDER VIDERE

Meld deg på

Psykologisk trygghet

Kurs