Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Kurs

Vold og trusler

Kurs for innføring i forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser knyttet til vold og trusler.

UKE: –

DATO: på forespørsel

SPRÅK: norsk

Vold og trusler

Jobber du med mennesker? Ansatte i helserelaterte yrker, barnehage og undervisning, overnatting, servering og saksbehandlere og rådgivere kan være spesielt utsatt for vold og trusler.

Ifølge tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) er det opp til 7,5 % av ansatte i norsk arbeidsliv som oppgir at de er utsatt for vold og trusler om vold i forbindelse med arbeidet sitt. Forskning viser en klar sammenheng mellom det å bli utsatt for vold og trusler og risiko for sykefravær. Å jobbe forebyggende med dette området vil kunne redusere hendelser og gi gevinster i arbeidsmiljøet.

En forskrift i arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for kartlegging av vold og trusler samt opplæring av ansatte i håndtering av vold og trusler i arbeidslivet.

Kurs for innføring i forebygging, håndtering og oppfølging av hendelser knyttet til vold og trusler.

Kurset tar utgangspunkt i krav i forskrift om og er rettet mot ansatte, tillitsvalgte og ledere.

Målet med kurset er å kunne kartlegge risiko på arbeidsplassen, bevisstgjøre deltakerne på faktorer som virker forebyggende på vold og trusler om vold på arbeidsplassen, samt håndtere og følge opp hendelser.

Kurset veksler mellom teori og gruppens refleksjon rundt egen praksis.

I en forlengelse av kurset har vi mulighet til å bistå med en fullstendig kartlegging og risikovurdering etter krav i forskrift.

Kursvarighet: 3 timer

Bistand til kartlegging av vold og trusler jmf Forskrift om utførelse av arbeid, Kapittel 23A Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.

Pris: etter avtale, basert på virksomhetens behov og størrelse

Meld deg på

Vold og trusler

Kurs