Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

TILSYN

Tilsyn

Arbeidstilsynet jobber med tilsyn for å kontrollere at virksomheter oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket. Mange ganger handler tilsynene om å se nærmere på om arbeidsgivere gjør nok, i forhold til å forebygge at arbeidstakerne blir syke eller skadet på jobben.

Mange arbeidsgivere som skal ha besøk av arbeidstilsynet eller har fått pålegg etter besøk, ønsker bistand fra oss i Bedico HMS.

TILSYN

TILSYN

TILSYN

TILSYN

Dette kan vi bistå med

  • Gjøre kartlegginger før et tilsyn
  • Delta på møte med arbeidstilsynet
  • Lukke pålegg du har fått
  • Bistå med tilsynsrapport
  • Skrive svarbrev

Hvor aktiv rolle du ønsker vi i bedriftshelsetjenesten skal ha i et tilsyn er helt opp til deg. Vi kan hjelpe deg med hele prosessen, eller du kan velge å gjøre deler av det selv.