Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

ERGONOMI

Muskel og skjelettplager er en av de største enkeltårsakene til sykefravær og arbeidsskader.

Ergonomi

Arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær og frafall fra arbeidsplassene. Ergonomi kan være med å redusere eller fjerne risiko for slike plager.

Når skjer dette?
Når arbeidet har større fysiske eller psykiske belastninger enn det kroppen tåler kan dette føre til muskel- og skjelettplager. Altså at ulike forhold i arbeidsmiljøet er en direkte årsak til plagene.

Gjennom fokus på ergonomi kan disse risikofaktorene fjernes helt eller reduseres. Dette gjennom å for eksempel identifisere unødvendige tunge løft eller ensformige belastninger. Bistand fra oss vil ofte være med å gi arbeidstakere bedre helse, overskudd og arbeidsglede.

ERGONOMI

ERGONOMI

ERGONOMI

ERGONOMI

ERGONOMI

Hva vi bistår med:

Våre fagpersoner kommer og gjør kartlegginger sammen dere. Her sees det på ulike arbeidsoppgaver og hvilke risikofaktorer som det kan være viktig å ta hensyn til fremover. Vi veileder også knyttet til planleggingsfaser ved nybygg eller ombygging av lokaler, samt bruk av arbeidsutstyr og hjelpemidler.

Bistand fra oss kan være svært besparende slik at man slipper feilkjøp, utskifting av utstyr eller uhensiktsmessig ombygging.

Hva vi ofte gjør hos våre kunder:

Kartlegging på arbeidsplassen med forslag til hvordan forebygge muskel/skjelettplager

Skreddersydde ergonomiske tiltak

Kurs og opplæring

Bistand med råd og utprøving av hjelpemidler