Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Hvordan skape det beste arbeidsmiljøet?

Friske og motiverte medarbeidere er en suksessfaktor i gode bedrifter. Det er dermed både arbeidsgiver og arbeidstakere sin interesse at arbeidsplassen oppleves meningsfull og helsefremmende.

Med en helsefremmende arbeidsplass menes økt livskvalitet økt jobbtilfredshet og færre jobbrelaterte helseplager.

Arbeidsmiljølovens §1-1 sier at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: » Med dette menes å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.»

Vi i Bedico bistår våre kunder med arbeidsmiljøkartlegginger. Disse inkluderer både faktorer opp mot det forebyggende HMS arbeidet samt helsefremmende faktorer.

Her ser vi både etter viktige faktorer som kan forbedres, men også positive nærværsfaktorer, som det kan bygges videre på. Altså en helhet i arbeidet.

For å få til gode prosesser er det viktig at kartleggingene bidrar til en felles forståelse av arbeidsmiljøet. Vi er opptatt av at prosessen planlegges og forankres godt hos dere som kunder. Dette gjør det lettere med tanke på å følge opp funn fra kartleggingene i etterkant.

Vi planlegger og gjennomfører kartleggingene sammen med dere, og er opptatt av å involvere alle berørte. Dette ser vi på som viktig for å skape trygghet og bevissthet om prosessen. Arbeidsmiljøarbeidet skal være motiverende, skape læringseffekt og påvirke holdninger.

ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSMILJØ