Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Emosjonelt arbeid

Emosjonelt arbeid

Arbeid som innebærer direkte kontakt med kunder, klienter og pasienter kan være belastende. I en nylig publisert studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) fant forskerne at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har en økt risiko for sykefravær.

Undersøkelser fra STAMI viser at 16 prosent, tilsvarende om lag 406 000 sysselsatte, oppgir at de opplever høye emosjonelle krav i arbeidet.

Dette relateres til høy risiko for sykefravær. Vi i Bedico HMS har over lang tid veiledet mange virksomheter knyttet til emosjonelt arbeid og sykefravær.

EMOSJONELT ARBEID

EMOSJONELT ARBEID

EMOSJONELT ARBEID

EMOSJONELT ARBEID