Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Kartlegging

Kartlegging

Kartlegginger handler om å avdekke hvilke faktorer som kan være en fare for sykdom, skader eller andre negative hendelser i virksomheten. Kartlegging med bistand fra oss i Bedico HMS vil kunne forebygge at slike hendelser skal oppstå. Vi har tverrfaglig kompetanse og lang erfaring fra svært mange kartlegginger i mange ulike bransjer og skal hjelpe dere i dette arbeidet. Vi har også utviklet ulike verktøy for mange ulike bransjer/yrkesgrupper som våre kunder kan benytte i kartleggingsarbeidet i egen virksomhet.

KARTLEGGING

KARTLEGGING

KARTLEGGING

KARTLEGGING