Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Risikovurdering

Risikovurdering

Fra kartlegginger gjennomføres en risikovurdering av de funn som er av betydning knyttet til fare. Risikovurderingen tar for seg hva som kan forårsake fysiske og psykiske skader eller sykdom

Med bistand fra oss i Bedico HMS er målet at dere skal sitte igjen med kunnskap i egen virksomhet og at dere lettere skal kunne forebygge ulykker, skader eller sykdom fremover.

RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING

RISIKOVURDERING

Hva vi bistår med

Vi bistår med kartlegginger av alle arbeidsfaktorer knyttet til fysiske, ergonomiske, kjemiske, biologiske, psykososiale og organisatoriske. I tillegg gjør vi også noen andre nyttige kartlegginger knyttet til risiko opp mot omdømme samt lønnsomhet. Vi har egne verktøy for dette.

Våre tverrfaglige fagpersoner har alle anerkjente metoder for risikovurdering spesifikt for sitt fagområde, enten det er arbeidsmedisiner, sykepleier, yrkeshygieniker eller fysioterapeuten. Ofte vil det være flere fagpersoner fra oss i Bedico som gjør kartlegginger sammen for å levere en god tjeneste. Alle kartlegginger fra oss i Bedico resulterer i dokumentasjon på identifiserte fareområder og hvilke tiltak som kan redusere risiko fremover.

Vi gjør ofte kartlegginger sammen verneombud, ledelse, HMS personell og andre representanter i virksomhetene.

Etter gjennomføring får du som kunde en god og ryddig plan med forslag til tiltak. Tiltakene vil vi i Bedico ofte bistå med om det er behov for det.