Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

VERNERUNDE

VERNERUNDE

Hva er en vernerunde?

Vernerunde er ikke spesifikt beskrevet i lovverket, men alle virksomheter skal gjennomføre kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet. Vernerunde er i så måte et godt verktøy i det systematiske HMS arbeidet.

Hensikten er jevnlig å få en oversikt over hvilke eventuelle farer som man har i virksomheten, og videre kunne forebygge arbeidsrelatert skade eller plage gjennom gode tiltak. I så måte er vernerunde et godt verktøy i det systematiske HMS- arbeidet. Når vernerundene er gjennomført skal vi også ha rutiner for å utbedre feil og mangler.

Vi i Bedico bistår våre kunder både med opplæring, skjemaer og deltakelse på vernerunder.

VERNERUNDE

VERNERUNDE

VERNERUNDE

VERNERUNDE

Viktig å huske på før vernerunden?

  • Forankre arbeidet hos ledelse og planlegg gjennomgang i etterkant av vernerunden, hvor eventuelle funn og forslag til tiltak gås igjennom.
  • Ta med de rette personene, verneombudet og en fra bedriftshelsetjenesten 
  • Finn frem dokumenter, skjemaer og for eksempel tidligere vernerunder, sjekklister osv
  • Utarbeid god dokumentasjon fra vernerunden, for eksempel med forslag til tiltak der noe bør utbedres
  • Utarbeid en handlingsplan