Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Arbeidsmiljøutvalg (amu)

Arbeidsmiljøutvalg (amu)

Alle virksomheter som har bedriftshelsetjeneste og er over 50 ansatte skal opprette AMU (virksomheter mellom 20 og 50 ansatte, hvor en av partene krever det, skal også opprette AMU). Bedriftshelsetjenesten skal være representert i AMU men har ingen stemmerett. Bedriftshelsetjenesten skal være med som en rådgivende tjeneste og veilede dere i arbeidsmiljøspørsmål

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU)

Hvorfor det kan være nyttig med oss i Bedico på AMU møtene

Bedriftshelsetjeneste skal fungere som et rådgivende og uavhengig organ, det vil si at vi representerer begge sider i spørsmål om arbeidsmiljøet. Derfor har vi heller ikke stemmerett i AMU.

Som bedriftshelsetjeneste i arbeidsmiljøutvalget vil vi for eksempel presentere innspill eller forslag til forebyggende aktiviteter eller for eksempel funn av betydning fra kartlegginger vi har deltatt på.
Vi holder også opplæring for AMU medlemmer knyttet til hva AMU skal gjøre, hva dere skal behandle, hvordan sammensetning i utvalget skal være, agenda, taushetsplikt og andre nyttige HMS relaterte funksjoner.