Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Ekspertbistand gjennom Bedico

Ekspertbistand gjennom Bedico

Ekspertbistand er en refusjonsordning fra NAV der du kan få inntil 21.800 NOK i bistand når en medarbeider har hyppig sykefravær eller langtidsfravær.

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Dette er et tiltak som har erstattet det tidligere tilretteleggingstilskuddet, som lå innunder den gamle IA-ordningen.

Nå kan alle bedrifter som har behov, søke om bistand til å forebygge og redusere sykefraværet på arbeidsplassen. Med bakgrunn i vår kompetanse og ikke minst erfaring tilbyr vi i Bedico ekspertbistand og kan benyttes i dette arbeidet.

Utgifter vil som nevnt i slike tilfeller dekkes av NAV.

Ekspertbistand gjennom Bedico

Ekspertbistand gjennom Bedico

Ekspertbistand gjennom Bedico

Hvem kan få ekspertbistand?

Ekspertbistand er en støtteordning som skal hjelpe arbeidstakere og deg som arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. Dette kan være aktuelt når

  • Du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstakeren trenger ikke å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand.
  • Du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel oppfølging og tilrettelegging, eller ved kontakt med bedriftshelsetjenesten.
  • Både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.