Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Helseklinikk

Psykolog

Psykolog

Vi i Bedico tilbyr hurtig bistand hos psykolog. Psykolog i Bedico arbeider både med enkeltpersoner og grupper hos våre kunder. Psykolog hos oss tilbyr også digitale konsultasjoner der dette er ønskelig.

Psykolog i Bedico deltar også i lederveiledning og holder foredrag knyttet til ulike mestringsstrategier ved alvorlige hendelser. Psykolog kan også veilede knyttet til sykefravær og behov for eventuell tilrettelegging i virksomhetene.

Psykolog

Psykolog

Psykolog

Psykolog