Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Miljøfyrtårn sertifisering

Miljøfyrtårn sertifisering

Vi i Bedico HMS har godkjente konsulenter som kan bistå dere med å bli Miljøfyrtårn sertifisert. Vi hjelper mange små og større virksomheter med prosessen fra oppstart til sertifisering.

Hva vi hjelper dere med:
Miljøkartleggingsmøte.
Her blir vi kjent med dere og går igjennom hvilke bransjekrav som gjelder for deres virksomhet. Dette kan vi gjennomføre både fysisk og digitalt.

Arbeidsmøter med konsulent hos oss:
Med bakgrunn i miljøkartleggingsmøtet setter vi opp en fremdriftsplan og planlegger arbeidsmøter frem mot selve sertifiseringen

Verktøy fra Bedico:
Vi i Bedico har utarbeidet skreddersydde maler og verktøy som dere får tilgang til. Disse gås igjennom og tilpasses dere som kunde på arbeidsmøtene.

Bestilling av sertifisør:
Vi i Bedico hjelper dere også med å bestille sertifisør når alle kriterier for prosessen er fullført. Sertifisør kommer til dere for å gjennomgå arbeidet og godkjenne arbeidet.

Miljøfyrtårn sertifisering

Miljøfyrtårn sertifisering

Miljøfyrtårn sertifisering