Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Kurs

Opplæring Diisocyanater

Vi i Bedico tilbyr lovpålagt opplæring i diisocyanater

På forespørsel

SPRÅK: norsk

Helsefare knyttet til diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe isocyanater som brukes i en rekke ulike industrielle produkter. Diisocyanater er først og fremst tilknyttet luftveisallergi, og selv små mengder kan utløse en allergisk reaksjon. Forskning viser at det er en forhøyet forekomst av astma blant de som arbeider med dette kjemikalie. Noen diisocyanater er også mistenkt for å kunne forårsake kreft.

KRAV OM OPPLÆRING

Med bakgrunn i de nevnte risikoforholdene har myndighetene besluttet at fra 24. august 2023 må alle som bruker, eller overvåker arbeid som innebærer bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring.

Hvor finnes diisocyanater?

Diisocyanater kan finnes i visse typer isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Det er svært vanlig i typiske «herdeplaster» som betyr at de ikke smelter dersom de blir varmet opp. Eksempler er:

  • Byggeskum
  • Billakk
  • Andre lakkprodukter
  • Proteser

Er du i tvil om du har produkter som inneholder diisocyanater så oppfordrer vi deg til å ta kontakt så kan vi kontrollere stoffkartoteket ditt om dette kravet gjelder din bedrift.

Opplæringen knyttet til diisocyanater må kunne dokumenteres, og det skal avholdes eksamen for å dokumentere at man har den kompetansen som kreves. Ansatte som ikke har denne opplæringen, kan ikke arbeide med kjemikalier som inneholder diisocyanater etter 24. august.

Er du i tvil om du har produkter som inneholder diisocyanater så oppfordrer vi deg til å ta kontakt så kan vi kontrollere stoffkartoteket ditt om dette kravet gjelder din bedrift.

Opplæringen gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av dialog og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Meld deg på

Lovpålagt opplæring knyttet til diisocyanater

Kurs