Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Yrkeshygiene og fysisk arbeidsmiljø

Yrkeshygiene og fysisk arbeidsmiljø

Med fysisk arbeidsmiljø menes alle fysiske faktorer på arbeidsplassen som kan påvirke helse og som vi skal ha kontroll på. Dette kan for eksempel handle om arbeidsplassenes utforming, inneklimaet, om arbeidsutstyret som benyttes eller eksponering av ulike kjemiske eller biologiske stoffer. Vi i Bedico kan bistå med å fjerne eller redusere risiko for at arbeidstakere

får helseskader. Dette gjøres blant annet gjennom kartlegginger, risikovurderinger og rådgivning om fjerning eller reduksjon av risiko. 

YRKESHYGIENE OG FYSISK ARBEIDSMILJØ

YRKESHYGIENE OG FYSISK ARBEIDSMILJØ

YRKESHYGIENE OG FYSISK ARBEIDSMILJØ

Vi har blant annet yrkeshygieniker med solid kompetanse som bistår våre kunder med kartlegginger samt eventuelle målinger i forhold til kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Slike målinger gjøres for å se nærmere på om det er noe vi er eksponert for som kan være helseskadelig. Yrkeshygieniker i Bedico veileder også ofte våre kunder opp mot riktig bruk av verneutstyr og driver opplæring av ansatte og ledere.

Yrkeshygieniker bistår ofte med målinger på:

  • Støv
  • Støy
  • Ulike former for kjemikalier
  • Inneklima

Hensikt med målingene er å sørge for at slike eksponeringer ikke fører til at ansatte blir syke eller får andre helseplager på kort eller lang sikt. Gjennom kartlegginger og eventuelle målinger kan man redusere risiko for at dette skjer.