Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Sykefravær

Sykefravær

Sykefravær er ofte krevende både for den enkelte det gjelder, og ofte også for virksomheten. Det er en viktig oppgave for oss i bedriftshelsetjenesten å bistå våre kunders ansatte og ledere i dette arbeidet. Foruten å være svært kostnadskrevende ser vi også ofte at sykefravær krever godt fokus på dialog og tilrettelegging, og er i så måte en viktig del av HMS-arbeidet. 

Vi i Bedico hjelper våre kunder både med forebygging (for å unngå sykefravær) samt oppfølging når arbeidstakere eller ledere har blitt sykemeldte. Bedico HMS har egne solide verktøy knyttet til denne bistanden.

SYKEFRAVÆR

SYKEFRAVÆR

SYKEFRAVÆR

SYKEFRAVÆR

Helhetsperspektivet

Vårt helhetsperspektiv tar hensyn til 24-timersmennesket og fokuserer på hvordan man skal oppleve mestring og overskudd i en travel hverdag. For å kunne ha et lavt sykefravær i bedriften er det viktig å tenke trivsel, helse og livsstil, samt se på hvilke faktorer den enkelte opplever som helsefremmende.

Vi holder også særskilte kurs for ledere knyttet til sykefraværsoppfølging. Dette omhandler både gjennomgang av rutiner for virksomheten, oppfølging av ansatte og ulike caser som kan oppleves utfordrende.

​Vi bistår både på individ- og organisatorisk nivå, og er vant til å samarbeide med fastleger og NAV.