Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Offshore-attest

Offshore-attest

For å arbeide offshore eller innenfor petroleumsbransjen, trengs en gyldig offshoreattest. Attesten skrives ut av lege legen etter å ha undersøkt at du har god nok helse til å oppholde deg på en plattform og er frisk nok til å utføre arbeidsoppgavene. Hensikten er å sikre at du ikke vil kunne komme til å utgjøre en fare for din egen eller andres helse og sikkerhet.

Selve helsekravene for arbeid offshore er regulert i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs samt velleder til forskriften. Bedico HMS har autoriserte leger som har myndighet til å utstede offshoreattest.

OFFSHORE-ATTEST

OFFSHORE-ATTEST

OFFSHORE-ATTEST

OFFSHORE-ATTEST