Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø

Med psykososialt arbeidsmiljø menes faktorer som omhandler det sosiale samspillet, trivselen og mellommenneskelige forhold på arbeidsplassen. For å ha et godt psykososialt arbeidsmiljø er det viktig at man har fokus på hvordan virksomhetene er organisert, hvordan oppgaver planlegges og gjennomføres.

Vi i Bedico bistår våre kunder både for å forebygge negative psykososiale forhold, samt gjennom å foreslå gode og målrettede tiltak. Dette gjør vi gjennom skreddersydde kartlegginger tilpasset ut fra ønske og behov. 

 Vi har solide anerkjente kartleggingsverktøy vi bistår våre kunder med, hvor vi ser på ulike faktorer knyttet til organisering, oppgaver, trivsel, samspill og potensiale. 

Kravet til å kartlegge det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet jevnlig er regulert i lovverket på lik linje med at det fysiske arbeidsmiljøet.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Eksempler på typer kartlegginger vi i Bedico bistår med:

  • Arbeidsmiljøundersøkelser digitalt
  • Intervju 1-1
  • I team
  • Som del av helseovervåkning

Viktig fokus ved psykososiale/organisatoriske kartlegginger:

Ved alle våre psykososiale kartlegginger/ undersøkelser utarbeides rapporter for hele virksomheten samt på ulike avdelingsnivå om ønskelig. I våre rapporter presenteres både positive funn, samt hvilke forbedringsområder som har kommet frem i kartleggingene. Våre undersøkelser leter ikke kun etter «feil», med dette menes at vi også er opptatt av å se hva som er bra i virksomheten. I de undersøkelser vi gjør ser vi også at det er svært mange positive funn og viktige tilbakemeldinger til virksomheten. I tillegg til forbedringer er det viktig å løfte opp positive funn fordi dette er noe «Vi kan lære mye av og gjøre mer av».