Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Bedriftshelsetjeneste

Målrettet helseovervåkning

Vår hovedoppgave er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer/skader og til å fremme helse i arbeidslivet

Målrettet helseovervåkning

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerne får tilbud om helseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Bedico HMS bistår ved slike undersøkelser.

Hensikten er å oppdage tilløp til arbeidsrelatert sykdom tidlig, slik at tiltak kan settes inn, samt å sikre at hver enkelt ansatt får den nødvendige informasjon om hvordan man best mulig skal ivareta sin egen helse på jobb. Vi har har egne rutiner og prosedyrer for målrettet helseovervåkning kvalitetssikret av spesialist i arbeidsmedisin Vår hovedoppgave er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer/skader og til å fremme helse i arbeidslivet. En viktig jobb for vårt helsepersonell er å være rådgivere for våre kunders ledere og ansatte.

Vi har arbeidsmedisinsk kompetanse knyttet til aktuelle problemstillinger som arbeidstakere har, eller kan pådra seg.

Våre leger har spesialkompetanse når det gjelder sammenhenger mellom fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. 

Enten du ønsker helseoppfølging knyttet til din bransje, eller du trenger helseerklæring for dykking eller offshore, så ta gjerne kontakt med oss.

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKNING

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKNING

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKNING

MÅLRETTET HELSEOVERVÅKNING