Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Samarbeidsavtale med Svendsen og Hilt

Vi i Bedico er veldig glade for å ha samarbeidsavtale med Svendsen og Hilt. Dette er en avtale som styrker vår kompetanse, er fagutviklende og ikke minst til gode for våre kunder. Kristin Svendsen (yrkeshygieniker) og Bjørn Hilt (Arbeidsmedisiner) vil fremover jobbe tett med oss i Bedico knyttet til sine respektive fag og kompetanseområder.

KRISTIN SVENDSEN

Kristin Svendsen er opprinnelig sivilingeniør i kjemi fra NTH og har arbeidet som sertifisert yrkeshygieniker i Arbeidstilsynet, ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital og i bedriftshelsetjenester. De siste femten årene har hun undervist i yrkeshygiene ved NTNU, der hun fortsatt har tilknytning som professor emeritae.

BJØRN HILT

Bjørn Hilt er lege og har arbeidet med arbeidsmedisin siden 1978. Dr. med. i 1987 og spesialist i arbeidsmedisin fra 1989. Bjørn har arbeidet ca 30 år som avdelingsleder og overlege ved Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs hospital og har like lenge vært faglærer og senere professor II i arbeidsmedisin ved NTNU. Bjørn har fortsatt tilknytning til NTNU som professor emeritus. Er også godkjent veileder for Legeforeningens veiledningsprogram i arbeidsmedisin.