Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Lovpålagt opplæring i Diisocyanater

Aleksander Blom er yrkeshygieniker i Bedico og gjennomfører lovpålagt opplæring knyttet til Diisocyanater i henhold til myndighetskravene som gjelder fra 24 august 2023. Aleksander har inngående kunnskap om Diisocyanater, kjemikalier og helsefare.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette (Arbeidstilsynet).

HELSEFARE MED DIISOCYANATER

Diisocyanater er en gruppe isocyanater som brukes i en rekke ulike industrielle produkter. Diisocyanater er først og fremst tilknyttet luftveisallergi, og selv små mengder kan utløse en allergisk reaksjon. Forskning viser at det er en forhøyet forekomst av astma blant de som arbeider med dette kjemikalie. Noen diisocyanater er også mistenkt for å kunne forårsake kreft.

KRAV OM OPPLÆRING

Med bakgrunn i de nevnte risikoforholdene har myndighetene besluttet at fra 24. august 2023 må alle som bruker, eller overvåker arbeid som innebærer bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring. Denne opplæringen må kunne dokumenteres, og det skal avholdes eksamen for å dokumentere at man har den kompetansen som kreves. Ansatte som ikke har denne opplæringen, kan ikke arbeide med kjemikalier som inneholder diisocyanater etter 24. august.

HVOR FINNES DIISOCYANATER

Diisocyanater kan finnes i visse typer isolasjon, som festemiddel og som overflatebehandling. Det er svært vanlig i typiske «herdeplaster» som betyr at de ikke smelter dersom de blir varmet opp. Eksempler er:

  • Byggeskum
  • Billakk
  • Andre lakkprodukter
  • Proteser

Er du i tvil om du har produkter som inneholder diisocyanater så oppfordrer vi deg til å ta kontakt så kan vi kontrollere stoffkartoteket ditt om dette kravet gjelder din bedrift.

BEDICO TILBYR OPPLÆRING:

Arbeidstilsynet presiserer at opplæringen skal gis av en ekspert. Med dette menes for eksempel yrkeshygieniker eller noen som kan dokumentere å ha kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

Eksperten må også ha tilstrekkelig kunnskap om alle temaene som skal inngå i opplæringen.

Yrkeshygienikere nevnes som fagpersoner som er eksperter og har relevant utdannelse og erfaring med kjemisk arbeidsmiljø.

OPPLÆRINGEN MÅ TILRETTELEGGE FOR DIALOG:

Når det kommer til opplæringen er det et krav at arbeidstakere skal ha mulighet for muntlig dialog med eksperten på temaet, og anledning til å stille spørsmål. Det vil dermed ikke være mulig å kun gjennomføre opplæringen som e-læring. Vi i Bedico vil gjennomføre opplæringen både fysisk og eller som webinar for våre kunder.

UTVIDET OPPLÆRING:

Arbeidstakere som har arbeidsoppgaver som medfører moderat- eller sterkt forhøyet risiko vil vi supplere grunnkurset med tilleggsmoduler. Dette er eksempelvis dersom man sprøytelakkerer i friluft med begrenset ventilasjon eller håndterer uherdede produkter. Utvidet opplæring tar omkring 60-90 minutter.

Vi i Bedico vil både tilby bedriftsinterne og åpne kurs. Det vil blant annet fra 15 august settes opp webinarer dere kan melde dere på. Her vil det gjennomgås relevante tema.

Mulighet for påmelding starter 5 august.

Om dere ønsker å høre mer om opplæringen ta gjerne kontakt med oss på e-post: Aleksander@bedico.no