Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Lovendring om verneombud og AMU fra 1. januar 2024

Foto Stortinget/Peter Mydske

Fra 1. januar 2024 må flere enn før ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Ved årsskiftet kommer det en lovendring som gjør at terskelen for å velge verneombud senkes fra 10 til 5 ansatte. Terskelen for å etablere arbeidsmiljøutvalg senkes fra 50 til 30 ansatte.

Terskelen for å velge verneombud senkes nå fra 10 til 5 ansatte. Dette betyr at om man er 5 ansatte i virksomheten skal man ha dette på plass fra 1. januar 2024.

I dag er det vanlig at virksomheter med over 50 ansatte har etablert arbeidsmiljøutvalg (AMU). Dette senkes nå til 30 ansatte. Antall arbeidstakere i løpet av siste kalenderår legges her til grunn. Alle som arbeider minst 20 timer i uka i virksomhetene, regnes her med.

Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024

AMU har en viktig funksjon i det å arbeide for fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomhetene, her er de med og planlegger å følge nøye med på utviklingen.

Verneombud har også en svært viktig rolle i virksomhetene. De representerer ansatte i arbeidsmiljøarbeidet og bidrar med å løfte opp samarbeidet om å trygge arbeidsplassene til virksomhetens beste.

Flere virksomheter må nå fra årsskiftet sikre at det gjennomføres lovpålagt opplæring for de som skal være medlemmer i AMU og for verneombud. Her skal man sikre at alle har den nødvendige kompetansen knyttet til ansvar, utøvelse av roller og hvordan arbeide systematisk opp mot regelverk.

Opplæring gjennom Bedico HMS

Vi i Bedico HMS tilbyr opplæring og kurs slik at både verneombud og AMU medlemmer blir godkjente jfr lovkravene.

Om dere ønsker bedrifts-interne kurs ta gjerne kontakt med oss, så planlegger vi dette nærmere sammen med dere.