Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Innlegg på HMS-konferansen for bygg og anlegg 2023

Bedico ved Thomas Karlsen holder innlegg på HMS konferansen 8 mars. Konferansen arrangeres av EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet.

Innlegget omhandler hvordan bransjen skal kunne fokusere på forebygging av helseplager og muskel og skjelettproblematikk. Målet er at arbeidstakere innen bygg- og anlegg skal kunne stå i jobben til pensjonsalder.

Med bakgrunn i lang erfaring som bedriftshelsetjeneste for mange virksomheter innen bransjen har Bedico egne programmer og verktøy tilpasset bransjen hvor virksomhetene, prosjektene og ansatte selv skal kunne jobbe forebyggende.

Se program