Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Ingrid Lium om plager på hjemmekontor

Ingrid Lium. Foto: VinnVinnReklame AS

Ingrid Lium er fysioterapeut og HMS rådgiver i Bedico HMS. Hun veileder våre kunder daglig, både med forebygging av helseplager, samt ivaretakelse av ulike ansatte i ulike bransjer med oppståtte helseplager.

Muskel og skjelettplager er en av de største enkeltårsakene til sykefravær og arbeidsskader.

Enten det gjelder arbeidsprosesser med tungt arbeid, eller ved mer stillesittende kontorarbeid så kan dette føre til ulike plager.

Ingrid Lium i Bedico har den siste tiden sett en økende tendens til plager hos arbeidstakere på hjemmekontor. I så måte er det viktig å se nærmere på på gode ergonomiske løsninger som kan redusere disse belastningene.

Med mer bruk av hjemmekontor over lengre tid, er det viktig at ansatte med behov, får bistand til å tilrettelegge slik at eventuelle helseplager unngås. Dette vet vi gir bedre helse, overskudd og arbeidsglede.

Ergonomisk fokus under arbeidsdagen, handler både om planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Det er viktig å kunne skille mellom arbeidstid og fritid. Særlig på hjemmekontoret kan arbeid og fritid flyte litt over i hverandre noe som kan være belastende.

Vi i Bedico bistår med veiledning knyttet til ansatte på hjemmekontor.

Dette kan feks omhandle kartlegging og tilrettelegging opp mot arbeidssituasjonen og arbeidsutstyr. Vi veileder også ansatte og ledere med ulike helseplager for å hjelpe, og unngå videre utvikling av plagene.

Vi veileder også digitalt, noe som kan gjøres direkte med ansatt på hjemmekontoret.

Vi gjennomfører også arbeidsplassvurderinger på arbeidsplassen, hvor det sees nærmere på ergonomiske, organisatoriske, psykososiale og andre fysiske arbeidsforhold.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med dette. Se også gjerne video nedenfor knyttet til innstillinger av kontorplassen.