Bedico
kursmodell

Vi i Bedico HMS har solid erfaring som kursholdere innen HMS og arbeidsmiljø og opplever veldig gode tilbakemeldinger fra våre kursdeltakere.

Kontakt oss
om våre kurs

Hva gjør bedriftslege Bent Korssjøen i Bedico HMS?

Intervju med bedriftslege Bent

Bent har bakgrunn som spesialist i allmennmedisin. Videre er han offshore petroleumslege samt godkjent dykkerlege og sjømannslege. Bent er under utdanning i arbeidsmedisin og er også idrettslege og Flylege klasse 2

Hva er arbeidsmedisin?

Det er et fagområde som omhandler forholdet mellom arbeid og helse, og er hovedsaklig rettet mot forebyggende tiltak. Det handler altså om å forebygge og følge opp sykdommer og skader som kan oppstå i arbeidslivet. Ulike bransjer har ulike risikofaktorer knyttet til arbeidet. 

Hva gjør du som bedriftslege i bedriftshelsetjenesten?

I Bedico har jeg mye å gjøre med seleksjonsmedisin/sertifiseringsmedisin. Med dette menes at jeg som lege skal gjøre en sakkyndig jobb i forhold til å godkjenne ansatte som har spesifikke helsekrav knyttet til yrket sitt. Dette kan for eksempel være for dykkere og sjømenn. Dette arbeidet er knyttet til spesifikke lovverk.

Vi i Bedico har mange virksomheter og kunder som kommer til oss for slik oppfølging.

Som lege i bedriftshelsetjenesten innenfor det arbeidsmedisinske feltet, bistår jeg med å følge opp ulike arbeidstakere og ledere opp mot arbeidsrelatert helserisiko. Dette kalles helseovervåkning.

Hva er forskjell på bedriftslege og fastlege?

Det er en viktig forskjell på disse to: Bedriftslegen driver med forebyggende virksomhet, mens fastlegen driver med kurativ virksomhet. diagnostisering av sykdom og behandling. Det betyr at våre kunder kommer til bedriftslege for arbeidsrelatert helseoppfølging, og går til fastlegen for allmenn sykdomsoppfølging.

Hva tenker du er viktig for Bedico sine kunder og arbeidsmedisinsk oppfølging.

Arbeidsmedisiner inngår i Bedico sitt team opp mot bedriften hva angår forebyggende virksomhet. Arbeidsmedisiner utfører lovpålagte helseovervåkinger og bistår bedriften ved arbeidsrelaterte skader eller sykdom, samt forslag til forebyggende tiltak for å unngå arbeidsrelatert sykdom.

Til slutt:

Hva blir viktig i rollen som bedriftslege fremover?

Som bedriftslege i Bedico er det et mål å ha god oversikt over hvilke risikofaktorer våre kunder har i sitt arbeide, og dermed kunne bistå med arbeidsmedisinsk veiledning der dette er nødvendig. Det er dermed et mål som bedriftslege å kunne være med på flere bedriftsbesøk ute hos kundene, for å bli enda bedre kjent.